Presentasjon av bedriften

Nydals Maskinstasjon AS har sin opprinnelse i bedriften Ottar Nydal Maskineier, stiftet 1962. I 1989 ble vi registrert som aksjeselskap under dagens navn Nydals Maskinstasjon AS. Vi er lokalt forankret hvor Svein Nydal er daglig leder og eier 100% av aksjene.

I starten var det små grøfte- og tomteoppdrag, som gikk over i større kabelentrepriser. Fra midt på åttitallet startet vi med utbygging av mindre boligfelt, større tomteuttak og større VA anlegg. Det ble også flere større og mindre prosjekt med betongsaging, riving og rehabilitering av bygninger og bykvartal.

På nittitallet ansette vi bedriftens første ingeniører. Ved å satse på kunnskap, kompetanse og moderne utstyr, yter vi topp kvalitet og service på våre oppdrag. For oss er kompetanse en nøkkelfaktor for å lykkes i et krevende marked. De siste årene har vi overlevert store oppdrag for riksentreprenører, kommuner og Statens Vegvesen.

Med vår kompetanse og kvalifikasjoner kan vi blant annet utføre grunnarbeider for boligfelt, alle typer VA anlegg, veibygging, fergeleier, arbeider under vann, sjøledninger, stabilisering og erosjonssikring av sjøbunn og andre større fyllinger i sjø og på land. Vi har høy kompetanse og kapasitet på fjellsprenging. I tillegg utfører vi kjerneboring, saging og riving i betong.