Kveøyforbindelsen

Untitled

Oppdragsgiver Statens Vegvesen Om prosjektet:
Kveøyforbindelsen ligger i Kvæfjord kommune og binder Kveøya sammen med Hinnøya. Prosjektet hadde oppstart 2007 og veien ble offisielt åpnet 25. september 2010. Prosjektet var et arbeidsfellesskap mellom de tre entreprenørene Nydals Maskinstasjon AS, Brødrene Killi AS og Harstad Maskin AS.
Oppdragets varighet okt. 2007 – sept. 2013
Oppdragets totale verdi 62.000.000,-
Beskrivelse av oppdrag Fjellrensk
Sprenging i brudd, 4.500.000m3 fast fjell
Sprenging av vegskjæring
Sortering av stor stein med hjullaster
Meisling av stor stein
Utlegging av fylling i sjø
Plastring av sjøfylling
GPS måling for dokumentasjon