RV867 Samamoa-Ervik

Untitled

Oppdragsgiver Statens Vegvesen Om prosjektet:
Prosjektet var et arbeidsfellesskap mellom de tre entreprenørene Nydals Maskinstasjon AS, Brødrene Killi AS og Harstad Maskin AS.
Oppdragets varighet August 2007 – September 2009
Oppdragets totale verdi 52.000.000,-
Beskrivelse av oppdrag Masseflytting
Fjellrensk
Sprenging av grøfter og vegskjæringer
Graving av vegskjæringer
Vegbygging, gangveier, stikkrenner, kabelgrøfter,
drenering, kulvert og støttemur.
Kjerneboring for kumgjennomføringer
Rekkverk, skilting
Drift av trafikk under vegarbeid
GPS dokumentasjon