Førstehjelpsøvelse St. Olavs gate

12. mai avholdt vi førstehjelpskurs og øvelse i St. Olavs gate. Her fikk alle ansatte øve seg i akutte situasjoner hvor man fikk praktisert og følt på hvordan det er å håndtere en krisesituasjon. For å sikre kvaliteten var det i samarbeid med bedriftshelsetjenesten hentet inn kompetanse på gjennomføring av kurs og øvelse.

Under øvelsen ble markører drillet og sminket, slik at situasjonene ble mest mulig realistisk. Ved ankomst til skadested viste ikke de ansatte noe om hendelseforløp og type skader. Det var derfor viktig å få oversikt over skadestede, utnevne skadestedsleder og fatte de riktige beslutningene for å redde liv.

Erfaringene som vi fikk under øvelsen er viktige å ha med seg om en krisesituasjon skulle oppstå. Vår hverdag består av jobber med store tunge maskiner hvor farlige situasjoner kan oppstå og ende i ulykker. Derfor er det viktig å holde fokus på HMS for å forebygge ulykker, samt å vite hvordan vi reagerer og håndterer situasjoner om de skulle oppstå.