En spade er en spade – eller er det egentlig det?

Plastring av sjøfylling.

Plastring av sjøfylling.

For oss er det viktig å velge riktig «spade» til riktig jobb. Derfor har vi valgt å ha maskiner i alle størrelser fra 3,5 tonn til 50 tonn. Effektiviteten i en stor maskin er den mangedobbelte i forhold små maskiner og mobiliteten til en hjulgraver overgår en beltegraver.

Derfor er det viktig for oss å kartlegge jobben vi skal utføre og velge riktig utstyr ut fra dette. Man skal ikke se seg blind på timepris, da en stor maskin kan gjøre jobben langt raskere enn en liten maskin. Likeså er det viktig å ta hensyn til omgivelsene som gårdsplass, plen, grøntområder, dreneringer i grunnen og liknende, når man velger redskap. En liten lett maskin minimerer skader på plen og grøntarealer, hvor en stor maskin vil kunne utføre store skader.

Som kunde hos oss er du sikker på at vi gjør den riktige vurderingen på valg av maskin, som igjen gjør deg som kunde fornøyd.